עבודות קליעה


"אם אתה עובד עם הידיים,
אתה פועל.
אם אתה עובד עם הידיים והראש
אתה בעל מלאכה.
אם אתה עובד עם הידיים, הראש  והלב,
אתה אומן"


קליעה בקש
אמנות הקליעה, היא מלאכה  עתיקה שראשיתה עוד בתקופת הפרעונים ואף קודם לכן. לאורך ההיסטוריה קלעו בני אדם סלים וכלים מכל מה שזימן להם הטבע.
בתחילה היו אלה כלים שימושיים בלבד, בהמשך נוספו להם קישוטים ועיטורים עד שהפכו לאמנות.

קליעת סלים  מתאימה מאוד לתרבות קהילתית: הישיבה ביחד, כעין שבטמאפשרת בנייה של
הווי ושיתוף. יחד עם זאת הקליעה הינה מאוד אישית וכל אחד מייצר את הסל הייחודי שלו.סדנאות קליעת סלים
תהליך הקליעה

תהליך הקליעה בקש, הינו פעולה חינוכית אשר בה רצונו של הקולע מוצא את ביטויו באמצעות
פעולת הידיים. הרצון הינו "לייצר מוצרים שאני משתמש בהם", מוצרים אשר נולדים מרצונו של הלומד ומובנים לו.
על הלומדים
תהליך העבודה כולל פעולות שחוזרות על עצמן, הכנת החומרים והייצור, לימוד מיומנויות ומומחיות בעבודה.החשיבה הינה כהרף עין. הרצון הוא תרגול שחוזר על עצמו וככל שהתרגול חוזר פעמים רבות יותר - הוא הופך למשמעותי יותר.


הקליעה בקש - כלי טיפולי
אומנות הקליעה נחשבת מאד בתחומי התרפיה באמנות. ככלי טיפולי הקליעה מחומר הגלם למוצר שימושי, אישי,נותנת סיפוק רב ואמון ביכולות האישיות של כל משתתף/ת. הקליעה מאפשרת תירגול של יכולת הריכוז, רכישת מיומנות, יצירה בחומר רך המאפשר שינויים, עבודה קצבית הדורשת דיוק. התוצאה היא מוצר מוחשי עם נגיעה אישית.